EK, KIM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 743
Datum beviljat 21.10.2017