BORGARSDOTTIR-SANDELIN, SILJA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 741
Datum beviljat 21.10.2017