MATTSSON, LARS-ERIC

Förtjänsttecken Silver
Nummer 40
Datum beviljat 30.10.1937