BOGDANOFF, MATILDA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 740
Datum beviljat 21.10.2017