BERG, VICTORIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 739
Datum beviljat 21.10.2017