BENSKY, LEO-DAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 738
Datum beviljat 21.10.2017