BACKLUND, ANDERS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 737
Datum beviljat 21.10.2017