ATTAF, ABDELLAH

Förtjänsttecken Brons
Nummer 736
Datum beviljat 21.10.2017