AALTO, PAMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 732
Datum beviljat 21.10.2017