VÄYRYNEN, PETRI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 373
Datum beviljat 21.10.2017