JOHANSSON, JARL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 39
Datum beviljat 30.10.1937