VAINIKKA, MIKKO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 371
Datum beviljat 21.10.2017