TÖTTERMAN, HENRI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 370
Datum beviljat 21.10.2017