TASTEN, TOMI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 369
Datum beviljat 21.10.2017