SJÖSTEDT, VESA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 367
Datum beviljat 21.10.2017