RUUSUNEN, KARI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 366
Datum beviljat 21.10.2017