MUNTHER, RAINER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 363
Datum beviljat 21.10.2017