LUNDMARK, PEKKA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 362
Datum beviljat 21.10.2017