KLINGSTEDT, GUSTAV

Förtjänsttecken Silver
Nummer 360
Datum beviljat 21.10.2017