HILMOLA, JUHA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 359
Datum beviljat 21.10.2017