HANNER, STEFAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 357
Datum beviljat 21.10.2017