HALTTUNEN, ARI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 356
Datum beviljat 21.10.2017