EVERI, TIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 354
Datum beviljat 21.10.2017