BERG, NICLAS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 353
Datum beviljat 21.10.2017