LÖF, LEO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 37
Datum beviljat 30.10.1937