BEDDA, JARNO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 352
Datum beviljat 21.10.2017