LÖFGREN, OVE

Förtjänsttecken Guld
Nummer 88
Datum beviljat 21.10.2017