TERÄVÄ, ESA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 731
Datum beviljat 08.04.2015