PYHÄLTÖ, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 730
Datum beviljat 08.04.2015