OKKONEN, SAMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 729
Datum beviljat 08.04.2015