MUILU, JAAKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 728
Datum beviljat 08.04.2015