KANKKUNEN, TEEMU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 727
Datum beviljat 08.04.2015