SEVÓN, ENZIO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 36
Datum beviljat 30.10.1937