HONKAVAARA, JANI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 725
Datum beviljat 08.04.2015