HALME, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 724
Datum beviljat 08.04.2015