SANDBERG, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 722
Datum beviljat 07.02.2014