TALLQVIST, ANNETTE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 720
Datum beviljat 27.04.2013