SLOTTE, MISA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 719
Datum beviljat 27.04.2013