SANDBERG, MALIN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 718
Datum beviljat 27.04.2013