JÄÄSKELÄINEN, ANNAMARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 717
Datum beviljat 27.04.2013