LÖNNBERG, ALBIN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 35
Datum beviljat 30.10.1937