PALM, MARTIN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 715
Datum beviljat 27.10.2012