VÄYRYNEN, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 714
Datum beviljat 27.10.2012