PITKÄNEN, OLLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 713
Datum beviljat 27.10.2012