PITKÄNEN, MINNA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 712
Datum beviljat 27.10.2012