LEINONEN, REIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 711
Datum beviljat 27.10.2012