JÄRVINEN, PERTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 710
Datum beviljat 27.10.2012