IMMONEN, PERTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 709
Datum beviljat 27.10.2012