HILMOLA, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 708
Datum beviljat 27.10.2012