AF BJÖRKESTEN, ANNOLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 707
Datum beviljat 27.10.2012